Chi nhánh Công ty tư vấn và Xây dựng Đại học Giao Thông Vận Tải

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Chào mừng quý khách đến với website của công ty chúng tôi

Tạm ứng 22,5 tỷ đồng GPMB Dự án thành phần 1 mở rộng QL1

Dự án mở rộng QL1 đoạn qua huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Dự án mở rộng QL1 đoạn qua huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tạm ứng kinh phí cho UBND các huyện, với tổng số tiền 22,5 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh, để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư của dự án thành phần 1 mở rộng QL1, đoạn Km 947 – Km 987 qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT. Cụ thể, UBND tỉnh tạm ứng kinh phí cho huyện Duy Xuyên 5 tỷ đồng, UBND huyện Quế Sơn 3 tỷ đồng, UBND huyện Thăng Bình 10 tỷ đồng, UBND huyện Phú Ninh 4,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định; lập thủ tục hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh khi được bố trí nguồn theo quy định.

Sở GTVT có trách nhiệm làm việc với Ban QLDA 5 – Bộ GTVT để đề nghị bố trí kinh phí hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh theo quy định. Sở Tài chính phối hợp với Sở GTVT, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi nguồn kinh phí Trung ương phân bổ cho công tác GPMB của dự án để lập thủ tục hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh theo quy định.

                                                                                                                                                                       Theo: giaothongvantai.com


Newer news items:
Older news items: